Početna

KONAČNE LISTE REDA PRVENSTVA

Sukladno Čl.17. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika Dječjeg vrtića "Pahuljica" Rab, Upravno vijeće je na svojoj 41. sjednici održanoj 05. lipnja 2017., nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka o prigovorima utvrdilo Listu reda prvenstva upisa u Dječji vrtić "Pahuljica" za pedagošku 2017./2018. godinu.

 
 

PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA

Temeljem Članka 14. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Pahuljica" (u daljnjem tekstu Pravilnik), Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pahuljica" na sjednici održanoj 25. svibnja 2017. godine donijelo je Prijedlog liste reda prvenstva upisa u Dječji vrtić "Pahuljica" Rab.

Sukladno članku 15. Pravilnika roditelji mogu dati prigovor na objavljeni Prijedlog liste reda prvenstva Upravnom vijeću u roku od 5 dana od objave. 

Predsjednica upravnog vijeća 
Snježana Turković

 
 

PREDSTAVA "SLON BON TON"

Uoči Dana Grada, POU Rab poklanja djeci predstavu! Predstava Slon bon ton bit će prikazana u petak 5. svibnja u 10,30 na Trgu sv. Kristofora (Varoš).

SASTANAK ZA RODITELJE OLIMPIJACA

U četvrtak 4. svibnja održat će se roditeljski sastanak za roditelje djece koja idu na Olimpijadu dječjih vrtića. Sastanak će se održati u 15,30 sati u vrtićkoj dvorani.

Dječji vrtić "Pahuljica"