DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA"

PALIT 135/A

51280 RAB

 

Na temelju članka 21. i 22. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pahuljica”, Povjerenstvo za provjeru radnikovih sposobnosti obavještava kandidate o

 

 SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA, PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 

 

U postupku natječaja za radno mjesto kuhar/ica  provjera znanja bit će iz sljedećih područja:

 

  1. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“Narodne novine”  broj 105/02 , 55/06 i 121/07 )

 

  1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/2008 i 90/10).

 

  1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07 i 94/13)

 

 

 U postupku natječaja za radno mjesto spremač/ica bit će proveden razgovor (intervju).

 

 

Kandidati/kinje su dužni na testiranje ponijeti odgovarajuću identifikacijsku ispravu bez koje neće moći pristupiti postupku vrednovanja (testiranja).

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

 

Pisana provjera znanja za radno mjesto kuhar/ica održat će se 8. 2. 2021. godine s početkom u 13.00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića  „Pahuljica”, Palit 135/A.

 

Intervju za radno mjesto kuhar/ica i spremač/ica održat će se 8. 2. 2021. godine s početkom u 14.00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića  „Pahuljica”, Palit 135/A.

 

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVJERU RADNIKOVIH SPOSOBNOSTI

 

 

Na temelju Čl.22. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pahuljica” ravnateljica donosi:

 

 ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za provjeru radnikovih sposobnosti

 

Članak 1.

Povjerenstvo za provjeru radnikovih sposobnosti čine:

 

Tihana Ivančić- predsjednik

Tea Staničić- član

Zdravko Šajbić- član

 

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na službenoj web stranici Vrtića

 

Klasa: 601-02/21-01/01

Ur.broj:2169-06-21-01-01

Rab, 2. veljače 2021.

 

ravnateljica:

Sanja Grozdanić