DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA"

PALIT 135/A

51280 RAB

 

Na temelju članka 21. i 22. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pahuljica”, Povjerenstvo za provjeru radnikovih sposobnosti obavještava kandidate o

 

SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA, PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 

 

TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica koji je objavljen dana 9. srpnja 2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

održat će se 26. srpnja 2021. s početkom u 16.30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića „Pahuljica”, Palit 135/A.

 

U postupku natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica provest će se pisana provjera znanja i intervju (razgovor s kandidatima). Provjera znanja bit će iz sljedećih područja:

 

 1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj: 63/2008 i 90/10),
 2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97, 107/07 I 94/13, 98/19),
 3. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Narodne novine, broj: 05/15),
 4. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj: 83/01)

 

Kandidati/kinje, su dužni na testiranje ponijeti odgovarajuću identifikacijsku ispravu bez koje neće moći pristupiti postupku vrednovanja(testiranja).

 

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Kandidati/kinje koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja:

 1. Ivana Pećarina
 2. Magdalena Matahlija
 3. Ivana Blagdan
 4. Marina Antešić
 5. Andrea Antešić
 6. Magdalena Mahić
 7. Daniela Dedić
 8. Petra Beg

 

 

Kandidati/kinje koji ne zadovoljavaju  formalne uvjete natječaja:

 1. Ilaria Gazilj
 2. Sara Markovinović
 3. Lucija Matušan
 4. Eni Kaštelan

 

Svi kandidati, bez obzira jesu li zadovoljili formalne uvjete natječaja, pozivaju se na testiranje.

 

 

 

 POVJERENSTVO ZA PROVJERU RADNIKOVIH SPOSOBNOSTI

 

 Na temelju Čl.22. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pahuljica” ravnateljica donosi:

 

 ODLUKU o imenovanju Povjerenstva za provjeru radnikovih sposobnosti

 

 Članak 1.

Povjerenstvo za provjeru radnikovih sposobnosti čine:

 

Zvonko Puljar Matić- predsjednik

Kristina Dundović- član

Tea Staničić- član

 

 

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na službenoj web stranici Vrtića

 

Klasa: 112-07/21-01/31

Ur.broj: 2169-06-21-01-01

Rab, 22. srpnja 2021.