Sastav Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Pahuljica"

 

  • Anamarija Vidas, predsjednica
  • Vesna Beg, član
  • Ivana Fafanđel Gvačić, član
  • Ana Žigo, predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika
  • Jana Trapp, predstavnik roditelja

 

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

 

 Zapisnik sa 46. sjednice UV