Sastav Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Pahuljica"

 

  • Valter Stojnšek, predsjednik
  • Tea Staničić, član
  • Ivana Fafanđel Gvačić, član (zamjenica predsjednika)
  • Ana Žigo, predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika
  • Jana Trapp, predstavnik roditelja

 

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

 

 Zapisnik sa 14. sjednice UV