Na temelju članka 21. i 22. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pahuljica”, Povjerenstvo za provjeru radnikovih sposobnosti obavještava kandidate o

 

 

VREMENU ODRŽAVANJA TESTIRANJA RADNIKOVIH SPOSOBNOSTI

 

 

TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica koji je objavljen dana 15. rujna 2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

održat će se 29. rujna 2021. s početkom u 12.30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića „Pahuljica”, Palit 135/A.

 

U postupku natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica provest će intervju s kandidatima.

 

Kandidati/kinje, su dužni na testiranje ponijeti odgovarajuću identifikacijsku ispravu bez koje neće moći pristupiti postupku vrednovanja (testiranja). Kandidati/kinje su obvezni pristupiti intervjuu, ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

 

Kandidati/kinje prijavljeni/e na natječaj pozivaju se na intervju:

Magdalena Matahlija

Eni Kaštelan

Franciska Mahić

Sara Markovinović

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVJERU RADNIKOVIH SPOSOBNOSTI

 

Na temelju Čl.22. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pahuljica” ravnateljica donosi:

 

ODLUKU o imenovanju Povjerenstva za provjeru radnikovih sposobnosti

 

Članak 1.

 

Povjerenstvo za provjeru radnikovih sposobnosti čine:

 

Tea Staničić- predsjednik

Ana Sokolić- član

Tihana Ivančić- član

 

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na službenoj web stranici Vrtića

 

Klasa: 112-07/21-01/40

Ur.broj: 2169-06-21-01-01

Rab, 27. rujna 2021.