REDOVITI PROGRAMI

Redoviti program namijenjen je djeci zaposlenih roditelja kojima je smještaj djeteta u vrtić nužan kako bi mogli obavljati svoj posao, a odvija se kao:

  • cjelodnevni 10-satni program za djecu vrtićke dobi
  • cjelodnevni 10-satni program za djecu jasličke dobi

 

POSEBNI PROGRAMI

Program katoličkog vjerskog odgoja

Program katoličkog vjerskog odgoja provodi se u odgojnim skupinama Gljivice i Zečići gdje je voditeljica programa odgojiteljica Tea Vosnik. U skladu s ciljevima cjelovitog predškolskog odgoja, cilj je njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga.

 

Rano učenje stranog jezika

Program ranog učenja engleskog jezika provodi se s djecom starijom od 4 godine, a na temelju provedene ankete za roditelje. Cilj programa je razvijati senzibilitet za strani jezik, poticati razvoj govornih sposobnosti i percepcije. Provodi ga odgajateljica Andrea Blagovčanin u matičnom objektu te Maja Belić u PO Lopar.

 

Lutkarsko-scenski program

Osnovni su ciljevi ovog programa upoznati djecu s lutkarsko-scenskom umjetnošću, razvijati ljubav prema umjetnosti kao i pisanoj i govornoj riječi te podržavati i poticati dječje spontano stvaralaštvo i individualne sposobnosti izražavanja povezanih s lutkarsko-scenskom umjetnošću.

 

Glazbeni program

Glazbeni program provodi se s djecom starijom od 4 godine, 2 puta tjedno po 45 minuta u prostorijama vrtića. Voditeljica programa je odgajateljica Kristina Holjar. Cilj programa jest razvijati interes za glazbu i želju djece da sudjeluju u glazbenim aktivnostima - da pjevaju, slušaju glazbu, sviraju i plešu, tj. izvode pokrete uz glazbu.

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA

Program predškole

Za djecu koja nisu obuhvaćena predškolskim odgojem redovitim programom u predškolskoj ustanovi obvezno je pohađanje programa predškole. Ovaj Zakonom predviđen minimalni program predškolskog odgoja provodi se s djecom u godini pred polazak u školu. Radi se o skraćenom programu, koji se provodi izvan redovitog 10-satnog programa, u trajanju od 250 sati, uz stručno vodstvo odgojiteljice Sare Markovinović, s naglaskom na pripremi djece za školu.

 

PROGRAMI ZA RODITELJE

Radionice "Rastimo zajedno"

Radionice za roditelje "Rastimo zajedno" nastale su u okviru UNICEF-ovog projekta "Prve tri su najvažnije", a ciljem da osnaže roditelje u njihovom roditeljstvu. Program radionica sadrži 11 radionica koje se odvijaju jednom tjedno po dva sata. Kroz kraća predavanja, uz pomoć kraćih video prikaza te zabavnih aktivnosti, roditelji vježbaju važne vještine potrebne za kvalitetno roditeljstvo, izmjenjuju iskustva te promišljaju kako ostvariti kvalitetan odnos sa svojom djecom.

Radionice provodi za to educirani tim: pedagoginja Vedrana Domaćinović Pičuljan te odgajateljice Iva Dumičić, Marijana Ribarić i Mladenka Frankić. Radionice se u našem vrtiću provode od 2010. godine, a ciklus obično započne svake godine u listopadu te traje do kraja prosinca.

 

Klub roditelja "Rastimo zajedno"

Klub roditelja “Rastimo zajedno” je oblik kontinuirane podrške roditeljima koji su pohađali radionice “Rastimo zajedno”. Na susretima Kluba roditelji se prisjećaju naučenih znanja i vještina, dodatno ih produbljuju i vježbaju različite vještine (slušanje, ja poruke i sl.). Susreti Kluba održavaju se nekoliko puta godišnje.

 

Radionice ''Rastimo zajedno Plus''

Radionice ''Rastimo zajedno Plus'' namijenjene su roditeljima djece s teškoćama u razvoju. Program je razvijen tijekom 2012. i 2013. godine, pod okriljem Ureda UNICEFa. Svrha Programa radionica jest omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču osobni rast i razvoj kompetentnosti.

Program se sastoji od 11 radionica koje se provode 1 tjedno po 2 sata. Cilj radionica je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojem će roditelji s voditeljicama radionicama i drugim roditeljima, kroz različite načine rada (kratka predavanja uz PPT, različite vježbe, grupni rad), razmjenjivati ideje o načinima na koji žive svoje roditeljstvo, upoznati bolje sebe kao roditelja i prepoznati učinkovite načine kako se nositi s dodatnim opterećenjima pod kojima žive. Svaka radionica ''začinjena'' je i ponekom igrom ili kratkim filmom.

Radionice se u DV ''Pahuljica'' provode od 2014. godine pod vodstvom posebno educiranog voditeljskog tima: pedagoginje Vedrane Domaćinović Pičuljan, psihologinje Maje Pirak i logopedinje Ane Sokolić.

Klub roditelja ''Rastimo zajedno Plus''

Klub roditelja “Rastimo zajedno Plus” je oblik kontinuirane podrške roditeljima koji su pohađali radionice “Rastimo zajedno Plus”. Na susretima Kluba roditelji se prisjećaju naučenih znanja i vještina, dodatno ih produbljuju te se upoznaju i raspravljaju o novim, njima relevantnim temama. Susreti Kluba održavaju se sukladno dogovoru s roditeljima, nekoliko puta godišnje.

 

Klub očeva "Rastimo zajedno"

Ciklus radionica za očeve „Klub očeva Rastimo zajedno“ sadrži sedam radionica, od čega se četiri provode s očevima, a teme su „Tata od zanata“, „Očinska uloga u ranom djetinjstvu“, „O tatama i osjećajima“, „O tatama i mamama“. Peta radionica pod nazivom "Tata i dijete se igraju zajedno" provodi se s očevima i njihovom djecom, a predviđena je i jedna radionica za partnerice očeva, majke. Sedma radionica namijenjena je stručnjacima u vrtiću. Ciljevi ovih radionica su steći nova saznanja o ulozi oca u ranom djetinjstvu, prepoznati učinkovite načine kako se nositi sa zahtjevima roditeljstva, razmijeniti informacije i podršku u ostvarivanju uloge oca. Radionice provodi za to educirani tim: pedagoginja Vedrana Domaćinović Pičuljan, logopedinja Ana Sokolić te odgajateljice Marijana Ribarić, Mladenka Frankić i Iva Dumičić.

 

Rastimo zajedno mini

Rastimo zajedno mini su interaktivna web predavanja koja su u Centru za podršku roditeljstvu Rastimo zajedno osmišljena kako bi se pružila podrška roditeljima u vrijeme kada epidemiološke mjere ne dopuštaju uobičajeno djelovanje u vrtićima u kojima se kontinuirano organiziraju radionice s roditeljima. Cilj je web predavanja omogućiti učenje, druženje i razmjenu ideja o važnim roditeljskim pitanjima. Predavanja voditi educirani tim: Ana Sokolić, Iva Dumičić, Marijana Ribarić, Mladenka Frankić i Vedrana Domaćinović Pičuljan.

Teme predavanja su: "Trebaju li djeca granice?", "Samo se igra?", "Djeca i mediji", "Izljevi bijesa kod djece", "Emocionalne kompetencije djece", "Kako pomoći djetetu da postane odgovorno i samostalno".