Statut DV Pahuljica

Etički kodeks DV Pahuljica

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu DV Pahuljica

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora u DV Pahuljica

 Pravilnik o radu

 Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva

 Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda za zdravlje

 Pravilnik o upotrebi i čuvanju pečata i štambilja

 Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata

 Pravilnik o upisima

Izmjena pravilnika o upisima

 

 

Odluka o korištenju usluga DV "Pahuljca" sukladno mjestu boravka ili prebivališta roditelja

Odluka o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića "Pahuljica" od roditelja - korisnika usluga (13.11.2001.)

Odluka o izmjeni odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića "Pahuljica" od roditelja - korisnika usluga (31.07.2015.)

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića "Pahuljica" od roditelja - korisnika usluga (18.04.2016.)

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o visini ekonomske cijene usluga vrtića u Dječjem vrtiću "Pahuljica" Rab (10.05.2016.)

Odluka o izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene usluga vrtića i Odluke o mjerilima za naplatu usluge u Dječjem vrtiću "Pahuljica" Rab (27.02.2020.)

Odluka o izmjeni odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića "Pahuljica" od roditelja - korisnika usluga (22.03.2023.)

Odluka o izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene usluga u Dječjem vrtiću "Pahuljica" Rab (22.03.2023.)

Odluka o izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene usluga u Dječjem vrtiću "Pahuljica" Rab (30.12.2023.)

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića "Pahuljica" od roditelja - korisnika usluga (30.12.2023.)