Na temelju članka 21. i 22. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pahuljica”, Povjerenstvo za provjeru radnikovih sposobnosti obavještava kandidate o

 

VREMENU ODRŽAVANJA TESTIRANJA RADNIKOVIH SPOSOBNOSTI

 

 

TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica pripravnik/ica koji je objavljen dana 5. studenog 2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

održat će se 22. studenog 2021. s početkom u 12.30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića „Pahuljica”, Palit 135/A.

Kandidatkinja prijavljena na natječaj poziva se na intervju:

Andrea Blagovčanin

 

Kandidatkinja, je dužna na testiranje ponijeti odgovarajuću identifikacijsku ispravu te je obvezna pristupiti intervjuu, ako kandidatkinja ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukla prijavu na natječaj.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVJERU RADNIKOVIH SPOSOBNOSTI

 

Na temelju Čl.22. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pahuljica” ravnateljica donosi:

 

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za provjeru radnikovih sposobnosti

 

Članak 1.

 

Povjerenstvo za provjeru radnikovih sposobnosti čine:

 

Vedrana Domaćinović Pičuljan - predsjednik

Ana Sokolić- član

Tihana Ivančić- član

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na službenoj web stranici Vrtića

 

Klasa: 112-07/21-01/43

Ur.broj: 2169-06-21-01-01

Rab, 17. studeni 2021.