Odgađa se testiranje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica  i pomoćni/a kuhar /ica koji su objavljeni dana 25. studenog 2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, zakazano  16. prosinca u 15.30 sati.

O novom terminu testiranja  kandidati će biti na vrijeme obaviješteni.


 

 

 

Na temelju članka 21. i 22. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pahuljica”, Povjerenstvo za provjeru radnikovih sposobnosti obavještava kandidate o

 

SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA, PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 

TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica  i pomoćni/a kuhar /ica koji su objavljeni dana 25. studenog 2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

održat će se 16. prosinca 2021. s početkom u 15.30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića „Pahuljica”, Palit 135/A.

 

U postupku natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica provest će se pisana provjera znanja i intervju (razgovor s kandidatima).  A u postupku natječaja za radno mjesto   pomoćni/a kuhar/ica  provest će se intervju (razgovor s kandidatima)

Provjera znanja za radno mjesto odgojitelj/ica  bit će iz sljedećih područja:

 

 1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj: 63/2008 i 90/10),
 2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97, 107/07 I 94/13, 98/19),
 3. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Narodne novine, broj: 05/15),
 4. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj: 83/01)
 5. Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj:107/14)

 

Kandidati/kinje, su dužni na testiranje ponijeti odgovarajuću identifikacijsku ispravu bez koje neće moći pristupiti postupku vrednovanja(testiranja).

 

Kandidati/kinje su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Kandidati/kinje koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica:

 1. Ivana Pećarina
 2. Magdalena Matahlija
 3. Ivana Blagdan
 4. Marina Antešić
 5. Andrea Antešić
 6. Magdalena Mahić
 7. Daniela Dedić
 8. Petra Beg

Kandidati/kinje koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto pomoćni/a kuhar/ica:

         1.Gabriela Blagdan Đurić

 

POVJERENSTVO ZA PROVJERU RADNIKOVIH SPOSOBNOSTI

 

Na temelju Čl.22. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pahuljica” ravnateljica donosi:

 

                                               ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za provjeru radnikovih sposobnosti

 

                                            Članak 1.

Povjerenstvo za provjeru radnikovih sposobnosti čine:

 

Zvonko Puljar Matić- predsjednik

Kristina Dundović- član

Tea Staničić- član

 

 

                                                 Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na službenoj web stranici Vrtića

 

Klasa: 112-07/21-01/58

Ur.broj: 2169-06-02-21-01

Rab, 13. prosinac 2021.