Na temelju Čl.22. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pahuljica” ravnateljica donosi:

 

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za provjeru radnikovih sposobnosti

                                                                

Članak 1.

Povjerenstvo za provjeru radnikovih sposobnosti čine:

 

Zvonko Puljar Matić- predsjednik

Kristina Dundović- član

Snježana Turković- član

 

 Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na službenoj web stranici Vrtića

 

Klasa: 112-07/22-01/01

Ur.broj: 2169-06-02-22-01

Rab, 4 siječanj 2022.

                                                                                                 ravnateljica: 

                                                                                                Sanja Grozdanić