Dijete rane i predškolske dobi za odgajatelja suvremenog društva predstavlja veliki izazov i nadahnuće. Odgajatelj mijenja svoju ulogu, on neprestano istražuje i nastoji poticati višestruke mogućnosti i potencijale svakog djeteta. Uloga odgajatelja usmjerena je na razvoj kreativnog i kritičkog mišljenja djece te na razvoj njihovih različitih kompetencija, a najviše se ostvaruje kroz dogovaranje s djecom, poticanje njihove samostalnosti, autonomije i empatije.

        Projekt, kao jedan od načina poticanja dječjeg razvoja, osmišljeno se počeo koristiti u Italiji unutar tzv. Reggio pedagogije. Osnovna mu je pretpostavka da će, radeći na nekom projektu, promatrajući, pitajući, istražujući i poduzimajući određene aktivnosti vezane uz određenu temu, dijete širiti svoja znanja do krajnjih granica svojih mogućnosti, aktivirajući pritom sve svoje potencijale i razvijajući mnoge sposobnosti. Osnovni zadatak projekta je razvijanje misaonih procesa u djece.

Postoje dva načina odabira teme:

  • tema se odabire prema većem interesu djece
  • temu odabire odgajatelj  

Prva varijanta odabira teme izaziva veću motivaciju i uspješnije učenje te je taj put sigurniji za uspjeh, iako je moguće da za odgajatelja bude i teži, jer djecu danas zanimaju mnoge stvari o kojima odrasli nemaju ni bazična znanja. Drugi način puno je složeniji, jer se često može dogoditi da tema zanimljiva odgajatelju uopće nije zanimljiva djeci, ne motivira ih na rad i projekt tada nema temelja za nastavak.

Kada se odredi tema projekta, odgajatelj u suradnji s djecom određuje cilj – ono što djeca radom na projektu žele postići. Pažljivo slušanje, promatranje i bilježenje dječjih razgovora osnovno su polazište za osmišljavanje i osiguravanje sredstava i materijala koja bi djeci mogla služiti kao poticaj za istraživanje i učenje kroz igru. Postojeća znanja djeca nadograđuju novim iskustvima otvarajući nove mogućnosti za igru i učenje. Zajedničkom refleksijom utvrđuju se postojeća znanja i  promišlja se o novim resursima.

 

ŠTO ZNAM ?

ŠTO ŽELIM ?

ŠTO SAM NAUČIO ?

 

Koje aktivnosti možemo provesti (osnovni popis):

 1.       sakupljanje

 2.       istraživanje

 3.       promatranje

 4.       identificiranje

 5.       klasificiranje

 6.       bilježenje

 7.       objašnjenje

 8.       vježbanje komunikacijskih vještina

 9.       …

Radom na projektu djeca uče uvažavati jedan drugoga, ravnopravno sudjelovati u raspravama, donositi odluke. Djeca imaju mogućnost suradnički dolaziti do novih spoznaja o sebi, drugima i o svemu što ih okružuje kao i o svijetu uopće. Odgojitelj je voditelj projekta, ali u svom radu on ne daje odgovore već djecu upućuje na načine na koje mogu doći do odgovora. Na taj način, on mijenja svoju ulogu u skupini, postavljajući dijete u centar aktivnosti, a on dobiva ulogu aktivnog pomagača.

U našem vrtiću posljednjih pet godina zaživio je rad na dječjim projektima i svake godine ih prezentiramo na nekim od smotri projekata ili na stručno-znanstvenim skupovima.

Rad na projektu otvara, kako djeci i odgajateljima, tako i roditeljima i široj društvenoj zajednici nove mogućnosti učenja o demokratskim vrijednostima, ravnopravnosti, slobodi odabira i slobodi izražavanja.

Odgajateljica:

Snježana Turković