Temeljne zadaće stručnog tima u predškolskim ustanovama su:

 

1.       PREVENCIJA

 

•      Stručni tim prati psihofizički razvoj i napredovanje pojedinačnog djeteta

•      Postavlja razvojne zadaće i skrbi o psihičkom i tjelesnom zdravlju djece u cilju  razvoja djeteta i kvalitete njegova življenja u predškolskoj ustanovi

•      Prati i procjenjuje uspješnost prilagodbe djeteta na vrtić

•      Utvrđuje opći razvojni status sve djece

•      Identificira djecu s posebnim potrebama (TUR, daroviti)

•      Procjenjuje psihomotorni, kognitivni i socio–emocionalni razvoj djeteta (opažanjem i praćenjem ponašanja u odgojnoj skupini, primjenom psihodijagnostičkih tehnika i postupaka)

•      Utvrđuje teškoće jezično-govorne komunikacije u djece (logopedska procjena)

•      Procjenjuje razvojni statusa djece u godini prije polaska u školu

•      Informira roditelje o rezultatima praćenja i procjene djeteta

•      Prati aktualne potrebe djece i dnevnog ritma (prijem, obroci, dnevni odmor...)

•      Prati i procjenjuje primjerenost djetetove okoline njegovim razvojnim mogućnostima

•      Potiče promjene u djetetovom okruženju u skladu s njegovim potrebama

•      Iznalazi nove načine provedbe odgojno-obrazovnog procesa

•      Razmatra razvojnu i odgojnu problematiku i predlaže adekvatna rješenja i pristupe

 

Radionice s djecom:

 

•      Stručni tim provodi aktivnosti za poticanje pozitivnog emocionalnog razvoja djeteta, kvalitetnog odnosa s vršnjacima i odraslim osobama

•      Provodi prevenciju emocionalnih teškoća i poremećaja u ponašanju

•      Provodi prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece

 

Čuvanje i unaprjeđivanje zdravlja djece:

 

•      Uključuje njegu djeteta s posebnim potrebama, njegu djeteta s akutnim stanjima bolesti te praćenje situacija prisutnih tijekom boravka u vrtiću

•      Osiguravanje odgovarajućih sanitarno-higijenskih uvjeta

•      Praćenje pobola djece

•      Jelovnik propisan od strane NZZJZ

•      Prilagodbu prehrane djetetu

•      Uklanjanje rizičnih faktora koji mogu dovesti do eventualne ozljede djece (pravovremeno reagiranje na razbijene dijelove namještaja, tobogane)

•      Provođenje antropometrijskog mjerenja - praćenje stanja uhranjenosti djece

 

2.       RANA INTERVENCIJA

 

•      U sklopu rane intervencije stručni tim upućuje dijete u nadležnu ustanovu na specijalistički pregled, dijagnostiku i tretman

•      Izrađuje individualni plan za rad s djecom s posebnim potrebama i prati provođenje programa prilagođenog individualnim potrebama djeteta u redovitom programu

 

Individualni rad s djecom

 

•      Članovi stručnog tima provode individualni rad s djecom kod koje se pokazuje potreba za poticanjem određenog područja razvoja (područje socio–emocionalnog i spoznajnog razvoja djeteta) osmišljavajući razvojne zadaće za napredovanje djece prema sposobnostima

•      Stručni suradnik logoped radi na ublažavanju i otklanjanju teškoća jezično-govorne komunikacije u djece

•      Stručni suradnici provode intervencije u kriznim situacijama i pomažu djeci u prevladavanju stresnih situacija (tugovanje, bolest, razvod roditelja i sl.)

 

Rad s roditeljima

 

•      Stručni tim provodi savjetodavni rad u svrhu pružanja podrške roditeljma u prevladavanju kriza te razvoju pozitivnih roditeljskih vještina i u svrhu pomoći roditeljima u rješavanju specifičnih teškoća vezanih za razvoj predškolskog djeteta kroz individualne i grupne savjetodavne razgovore i radionice

•      Provodi savjetovanje o poticanju jezično-govorne komunikacije

 

3.       EDUKACIJA I OBLICI KOMUNIKACIJE

 

•      individualno savjetovanje

•      oglasne ploče – obavijest o tematskim roditeljskim sastancima i predavanjima

•      „Kutak za roditelje” – zanimljivi i korisni letci i brošure

•      Pošta

•      Unicefove radionice „Rastimo zajedno”

•      vrtićki list „Kampanelići”

 

 

Suradnja s roditeljima nam je izuzetno bitna jer djelujemo kao partneri sa zajedničkim ciljem za dobrobit djeteta. Težimo stvaranju pozitivnog okruženja, dobre suradnje i povjerenja!

 

Pomozite nam razumjeti vašu djecu kako bi im u vrtićkom okruženju

mogli pružiti ono što im treba!

 

 

ZRNCE MUDROSTI:

 

Najveće otkriće moje generacije je činjenica da ljudi mogu izmijeniti svoj život mijenjajući način razmišljanja.

                                                        (William James, 1900.)

 

MITOVI

 

1.       Samo osobe s ozbiljnim poremećajima mentalnog zdravlja posjećuju psihologa.

 

2.       Stručna osoba će mi ponuditi „instant” rješenje za problem s mojim djetetom.

3.       Nemogućnost rješavanja vlastitih problema odraz je slabosti.

4.       Razgovor sa stručnom osobom znači da nisam dobar roditelj.

 

 

ISTINE

 

  1. Najveći broj ljudi koji posjećuju psihologe su zdravi, normalni ljudi u teškim i izazovnim životnim situacijama. Savjetovanje i psihoterapija su oblici osobnog rasta i razvoja za sve osobe. Ako se u vašem životu sve odvija dobro ipak možete raditi na osobnom rastu i razvoju. Psiholog Vam može pomoći u prepoznavanju ili usmjeravanju vaših snaga i potencijala.

 

  1. Stručna osoba ne nudi ''instant'' rješenje. Savjetovanje je interaktivan proces, koji zahtijeva uključenost svih sudionika. Ne postoji jedno dobro rješenje za sve osobe, već za svaku osobu postoji dobro rješenje za nju. Zajedno sa stručnom osobom postavljate ciljeve i razvijate konkretne planove za nadilaženje prepreka.

 

  1. Činjenica je da u životu prolazimo razne škole, no rijetko nas tko uči kako se nositi sa životnim izazovima. U takvim situacijama potražiti podršku je odraz osobne snage, a ne slabosti. 

 

  1. Razgovor sa stručnom osobom znači da tražite najbolje rješenje za svoje dijete. Nema ničeg loše u tome da ponekad potražimo neku neutralnu osobu koja će nas saslušati i pomoći nam vidjeti situaciju iz druge perspektive.

 

Pripremila: Maja Pirak, mag.psih.

 

 

STRUČNI TIM DV ''PAHULJICA'': 

 

ZDRAVSTVENA VODITELJICA:

Ivančić Tihana, med.ses.

Radno vrijeme:

Pon-pet: 08:00-15:00

 

PEDAGOG

Domaćinović Pičuljan Vedrana, prof.

Radno vrijeme:

Pon, uto, čet, pet: 08:00-14:00

Sri: 10:30-16:30

 

LOGOPED

Sokolić Ana, mag.logoped.

Radno vrijeme:

Uto, sri, čet, pet: 08:30-14:30

Pon: 08:00-14:00

 

 

 

RADUJEMO SE BUDUĆOJ SURADNJI!